UITMARKT

We vieren het eerste lustrum van de Schager UITmarkt zondag 1 september (11.50-21 uur) in en om het Scagon. Proef de heerlijke amuses als voorschot op een rijke, culturele oogst.

clubs uit de Noordkop laten het beste van zichzelf zien in een bonte, fascinerende mix van muziek, toneel, film, dans en ballet. En dat op vier podia. Op de vloer van het Scagon, op de westvleugel van Markt18, op het ponton in de Slotgracht en ( van 13.30 tot 17 uur) een uitgekiend klassiek programma in de Ridderzaal.  Dynamiek en kwaliteit verenigen zich in een uniek swingend programma, dat kosteloos toegankelijk is.

Schagen Evenementenstad. Met de UITmarkt als één van de parels. Ook en vooral omdat kwaliteit, gestut door een niet-aflatende inzet van een peloton aan vrijwilligers, het hechte fundament vormt. Zelfwerkzaamheid als herkenbaar logo voor de regio. Met een grote diversiteit aan uitingsvormen. Van Beethoven naar het levenslied  van bezielde koren, het ligt op het Culuurplein maar een tiental meters uit elkaar. Met als grootste gemene deler: goed in de gekozen sector. Het draagt allemaal bij aan die unieke sfeer van nieuwsgierigheid, spontaan enthousiasme, respect en waardering. En als steeds zijn er die verrassingen als opmaat naar het nieuwe culturele seizoen.
We hebben niet alleen tal van amuses, we serveren ook een rijk dessert.  Als de zon het Cultuurplein romantisch kleurt staan de optredens op het ponton in de Slotgracht centraal. Tijd voor rode wijn en smakelijke snack, maar vooral voor een fijne show, die wordt afgesloten door het oudste muziekgezelschap boven het Noordzeekanaal, Schagens Harmonie. 150 jaar Muzikale ervaring vertaalt zich in een noemenswaardig concert met toegankelijk, herkenbare melodieën. Het zal swingen!